Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/01 kl 01 -59 -59 -59 -64
12/01 kl 02 0 1 0 -8
12/01 kl 03 64 66 64 56
12/01 kl 04 117 119 118 111
12/01 kl 05 149 152 151 147
12/01 kl 06 153 157 156 154
12/01 kl 07 128 132 130 129
12/01 kl 08 76 81 80 77
12/01 kl 09 16 23 21 18
12/01 kl 10 -41 -34 -36 -39
12/01 kl 11 -78 -72 -73 -82
12/01 kl 12 -87 -80 -81 -95
12/01 kl 13 -60 -54 -54 -71
12/01 kl 14 -3 4 2 -17
12/01 kl 15 68 75 72 -
12/01 kl 16 133 140 138 -
12/01 kl 17 177 184 183 -
12/01 kl 18 190 197 197 -
12/01 kl 19 171 178 177 -
12/01 kl 20 121 129 128 -
12/01 kl 21 55 63 61 -
12/01 kl 22 -12 -4 -6 -
12/01 kl 23 -68 -60 -63 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 197 189 185 188 183
Laveste vannstand -87 -99 -107 -123 -115
Avvik gult nivå 7 -1 -5 -2 -7
Avvik orange nivå -9 -17 -21 -18 -23
Avvik rødt nivå -26 -34 -38 -35 -40
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm