Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/01 kl 01 108 25 133 128
12/01 kl 02 164 28 192 184
12/01 kl 03 226 30 256 248
12/01 kl 04 279 31 310 303
12/01 kl 05 311 32 343 339
12/01 kl 06 314 34 348 346
12/01 kl 07 286 36 322 321
12/01 kl 08 235 37 272 269
12/01 kl 09 176 37 213 210
12/01 kl 10 119 37 156 153
12/01 kl 11 80 39 119 110
12/01 kl 12 71 40 111 97
12/01 kl 13 97 41 138 121
12/01 kl 14 153 41 194 175
12/01 kl 15 223 41 264 -
12/01 kl 16 288 42 330 -
12/01 kl 17 332 43 375 -
12/01 kl 18 346 43 389 -
12/01 kl 19 327 42 369 -
12/01 kl 20 278 42 320 -
12/01 kl 21 213 40 253 -
12/01 kl 22 148 38 186 -
12/01 kl 23 94 35 129 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 389 373 369 366 345
Laveste vannstand 111 99 86 85 82
Avvik gult nivå 7 -9 -13 -16 -37
Avvik orange nivå -9 -25 -29 -32 -53
Avvik rødt nivå -26 -42 -46 -49 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm