Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/01 kl 01 133 133 133 128
12/01 kl 02 192 193 192 184
12/01 kl 03 256 258 256 248
12/01 kl 04 309 311 310 303
12/01 kl 05 341 344 343 339
12/01 kl 06 345 349 348 346
12/01 kl 07 320 324 322 321
12/01 kl 08 268 273 272 269
12/01 kl 09 208 215 213 210
12/01 kl 10 151 158 156 153
12/01 kl 11 114 120 119 110
12/01 kl 12 105 112 111 97
12/01 kl 13 132 138 138 121
12/01 kl 14 189 196 194 175
12/01 kl 15 260 267 264 -
12/01 kl 16 325 332 330 -
12/01 kl 17 369 376 375 -
12/01 kl 18 382 389 389 -
12/01 kl 19 363 370 369 -
12/01 kl 20 313 321 320 -
12/01 kl 21 247 255 253 -
12/01 kl 22 180 188 186 -
12/01 kl 23 124 132 129 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 389 381 377 380 375
Laveste vannstand 105 93 85 69 77
Avvik gult nivå 7 -1 -5 -2 -7
Avvik orange nivå -9 -17 -21 -18 -23
Avvik rødt nivå -26 -34 -38 -35 -40
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm