Tid (NNT) Observert 12/01 00 11/01 12 11/01 00
12/01 kl 00 96 - 100 101
12/01 kl 01 128 133 133 134
12/01 kl 02 184 192 192 193
12/01 kl 03 248 256 256 257
12/01 kl 04 303 310 311 312
12/01 kl 05 339 343 345 345
12/01 kl 06 346 348 350 349
12/01 kl 07 321 322 324 323
12/01 kl 08 269 272 274 273
12/01 kl 09 210 213 216 215
12/01 kl 10 153 156 160 159
12/01 kl 11 110 119 122 121
12/01 kl 12 97 111 114 112
12/01 kl 13 121 138 140 138
12/01 kl 14 175 194 197 195
12/01 kl 15 245 264 267 266
12/01 kl 16 312 330 333 331
12/01 kl 17 357 375 377 375
12/01 kl 18 374 389 391 388
12/01 kl 19 357 369 372 369
12/01 kl 20 307 320 322 319
12/01 kl 21 243 253 256 252
12/01 kl 22 175 186 189 186
12/01 kl 23 118 129 134 130

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 12/01 00 389 373 369 366 345
Max. fra modell: 11/01 12 391 377 372 368 333
Max. fra modell: 11/01 00 388 373 372 366 191
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm