Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/01 kl 01 25 25 25 20
12/01 kl 02 28 29 28 20
12/01 kl 03 30 32 30 22
12/01 kl 04 30 32 31 24
12/01 kl 05 30 33 32 28
12/01 kl 06 31 35 34 32
12/01 kl 07 34 38 36 35
12/01 kl 08 33 38 37 34
12/01 kl 09 32 39 37 34
12/01 kl 10 32 39 37 34
12/01 kl 11 34 40 39 30
12/01 kl 12 34 41 40 26
12/01 kl 13 35 41 41 24
12/01 kl 14 36 43 41 22
12/01 kl 15 37 44 41 -
12/01 kl 16 37 44 42 -
12/01 kl 17 37 44 43 -
12/01 kl 18 36 43 43 -
12/01 kl 19 36 43 42 -
12/01 kl 20 35 43 42 -
12/01 kl 21 34 42 40 -
12/01 kl 22 32 40 38 -
12/01 kl 23 30 38 35 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 43 34 32 35 26
Laveste værets virkning 25 24 24 26 19
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm