Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 00 65 34 99 -
13/01 kl 01 71 33 104 -
13/01 kl 02 113 31 144 -
13/01 kl 03 176 30 206 -
13/01 kl 04 241 30 271 -
13/01 kl 05 293 29 322 -
13/01 kl 06 320 29 349 -
13/01 kl 07 316 28 344 -
13/01 kl 08 281 27 308 -
13/01 kl 09 225 26 251 -
13/01 kl 10 164 25 189 -
13/01 kl 11 109 24 133 -
13/01 kl 12 75 25 100 -
13/01 kl 13 73 26 99 -
13/01 kl 14 108 25 133 -
13/01 kl 15 172 25 197 -
13/01 kl 16 243 26 269 -
13/01 kl 17 305 27 332 -
13/01 kl 18 342 26 368 -
13/01 kl 19 346 27 373 -
13/01 kl 20 318 27 345 -
13/01 kl 21 262 28 290 -
13/01 kl 22 194 28 222 -
13/01 kl 23 129 29 158 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 389 373 369 366 345
Laveste vannstand 111 99 86 85 82
Avvik gult nivå 7 -9 -13 -16 -37
Avvik orange nivå -9 -25 -29 -32 -53
Avvik rødt nivå -26 -42 -46 -49 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm