Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
13/01 kl 00 93 101 99 -
13/01 kl 01 97 105 104 -
13/01 kl 02 138 147 144 -
13/01 kl 03 200 209 206 -
13/01 kl 04 266 274 271 -
13/01 kl 05 318 326 322 -
13/01 kl 06 346 354 349 -
13/01 kl 07 340 349 344 -
13/01 kl 08 304 313 308 -
13/01 kl 09 247 256 251 -
13/01 kl 10 185 193 189 -
13/01 kl 11 131 138 133 -
13/01 kl 12 99 105 100 -
13/01 kl 13 98 104 99 -
13/01 kl 14 133 139 133 -
13/01 kl 15 197 204 197 -
13/01 kl 16 268 275 269 -
13/01 kl 17 330 338 332 -
13/01 kl 18 368 377 368 -
13/01 kl 19 373 381 373 -
13/01 kl 20 344 353 345 -
13/01 kl 21 288 297 290 -
13/01 kl 22 222 230 222 -
13/01 kl 23 158 165 158 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 389 381 377 380 375
Laveste vannstand 105 93 85 69 77
Avvik gult nivå 7 -1 -5 -2 -7
Avvik orange nivå -9 -17 -21 -18 -23
Avvik rødt nivå -26 -34 -38 -35 -40
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm