Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 78 29 107 -
14/01 kl 01 56 30 86 -
14/01 kl 02 71 31 102 -
14/01 kl 03 121 31 152 -
14/01 kl 04 188 31 219 -
14/01 kl 05 253 31 284 -
14/01 kl 06 302 32 334 -
14/01 kl 07 323 32 355 -
14/01 kl 08 313 31 344 -
14/01 kl 09 273 29 302 -
14/01 kl 10 216 29 245 -
14/01 kl 11 155 28 183 -
14/01 kl 12 104 27 131 -
14/01 kl 13 76 25 101 -
14/01 kl 14 82 24 106 -
14/01 kl 15 124 24 148 -
14/01 kl 16 190 24 214 -
14/01 kl 17 258 25 283 -
14/01 kl 18 314 26 340 -
14/01 kl 19 343 26 369 -
14/01 kl 20 340 27 367 -
14/01 kl 21 305 27 332 -
14/01 kl 22 246 27 273 -
14/01 kl 23 179 28 207 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 389 373 369 366 345
Laveste vannstand 111 99 86 85 82
Avvik gult nivå 7 -9 -13 -16 -37
Avvik orange nivå -9 -25 -29 -32 -53
Avvik rødt nivå -26 -42 -46 -49 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm