Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
14/01 kl 00 107 115 107 -
14/01 kl 01 85 93 86 -
14/01 kl 02 100 109 102 -
14/01 kl 03 150 160 152 -
14/01 kl 04 217 228 219 -
14/01 kl 05 281 293 284 -
14/01 kl 06 328 340 334 -
14/01 kl 07 347 360 355 -
14/01 kl 08 335 348 344 -
14/01 kl 09 293 307 302 -
14/01 kl 10 235 249 245 -
14/01 kl 11 172 186 183 -
14/01 kl 12 118 135 131 -
14/01 kl 13 88 108 101 -
14/01 kl 14 93 114 106 -
14/01 kl 15 133 156 148 -
14/01 kl 16 198 222 214 -
14/01 kl 17 265 291 283 -
14/01 kl 18 321 348 340 -
14/01 kl 19 352 377 369 -
14/01 kl 20 350 375 367 -
14/01 kl 21 315 340 332 -
14/01 kl 22 256 281 273 -
14/01 kl 23 191 214 207 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 389 381 377 380 375
Laveste vannstand 105 93 85 69 77
Avvik gult nivå 7 -1 -5 -2 -7
Avvik orange nivå -9 -17 -21 -18 -23
Avvik rødt nivå -26 -34 -38 -35 -40
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm