Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 115 30 145 -
15/01 kl 01 70 30 100 -
15/01 kl 02 55 30 85 -
15/01 kl 03 77 31 108 -
15/01 kl 04 130 31 161 -
15/01 kl 05 197 31 228 -
15/01 kl 06 260 30 290 -
15/01 kl 07 303 30 333 -
15/01 kl 08 320 30 350 -
15/01 kl 09 306 30 336 -
15/01 kl 10 265 31 296 -
15/01 kl 11 209 32 241 -
15/01 kl 12 152 32 184 -
15/01 kl 13 106 33 139 -
15/01 kl 14 84 34 118 -
15/01 kl 15 96 35 131 -
15/01 kl 16 140 34 174 -
15/01 kl 17 203 34 237 -
15/01 kl 18 267 33 300 -
15/01 kl 19 315 31 346 -
15/01 kl 20 337 29 366 -
15/01 kl 21 328 28 356 -
15/01 kl 22 291 27 318 -
15/01 kl 23 232 26 258 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 389 373 369 366 345
Laveste vannstand 111 99 86 85 82
Avvik gult nivå 7 -9 -13 -16 -37
Avvik orange nivå -9 -25 -29 -32 -53
Avvik rødt nivå -26 -42 -46 -49 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm