Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/01 kl 00 128 151 145 -
15/01 kl 01 83 107 100 -
15/01 kl 02 69 93 85 -
15/01 kl 03 91 115 108 -
15/01 kl 04 145 170 161 -
15/01 kl 05 214 239 228 -
15/01 kl 06 278 304 290 -
15/01 kl 07 323 348 333 -
15/01 kl 08 340 367 350 -
15/01 kl 09 326 354 336 -
15/01 kl 10 286 313 296 -
15/01 kl 11 230 256 241 -
15/01 kl 12 173 199 184 -
15/01 kl 13 127 153 139 -
15/01 kl 14 106 132 118 -
15/01 kl 15 120 145 131 -
15/01 kl 16 164 189 174 -
15/01 kl 17 227 251 237 -
15/01 kl 18 289 313 300 -
15/01 kl 19 336 358 346 -
15/01 kl 20 357 380 366 -
15/01 kl 21 348 371 356 -
15/01 kl 22 311 333 318 -
15/01 kl 23 251 274 258 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 389 381 377 380 375
Laveste vannstand 105 93 85 69 77
Avvik gult nivå 7 -1 -5 -2 -7
Avvik orange nivå -9 -17 -21 -18 -23
Avvik rødt nivå -26 -34 -38 -35 -40
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm