Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 168 26 194 -
16/01 kl 01 108 25 133 -
16/01 kl 02 69 24 93 -
16/01 kl 03 59 23 82 -
16/01 kl 04 85 23 108 -
16/01 kl 05 139 22 161 -
16/01 kl 06 202 21 223 -
16/01 kl 07 260 21 281 -
16/01 kl 08 299 21 320 -
16/01 kl 09 312 21 333 -
16/01 kl 10 297 21 318 -
16/01 kl 11 258 21 279 -
16/01 kl 12 206 22 228 -
16/01 kl 13 154 21 175 -
16/01 kl 14 113 20 133 -
16/01 kl 15 96 20 116 -
16/01 kl 16 110 19 129 -
16/01 kl 17 153 20 173 -
16/01 kl 18 211 21 232 -
16/01 kl 19 267 21 288 -
16/01 kl 20 308 21 329 -
16/01 kl 21 325 20 345 -
16/01 kl 22 315 20 335 -
16/01 kl 23 278 20 298 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 389 373 369 366 345
Laveste vannstand 111 99 86 85 82
Avvik gult nivå 7 -9 -13 -16 -37
Avvik orange nivå -9 -25 -29 -32 -53
Avvik rødt nivå -26 -42 -46 -49 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm