Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/01 kl 00 188 210 194 -
16/01 kl 01 127 149 133 -
16/01 kl 02 87 109 93 -
16/01 kl 03 77 98 82 -
16/01 kl 04 102 124 108 -
16/01 kl 05 155 179 161 -
16/01 kl 06 218 243 223 -
16/01 kl 07 276 301 281 -
16/01 kl 08 315 340 320 -
16/01 kl 09 327 353 333 -
16/01 kl 10 311 339 318 -
16/01 kl 11 272 303 279 -
16/01 kl 12 220 253 228 -
16/01 kl 13 168 202 175 -
16/01 kl 14 127 162 133 -
16/01 kl 15 109 146 116 -
16/01 kl 16 122 159 129 -
16/01 kl 17 165 201 173 -
16/01 kl 18 223 259 232 -
16/01 kl 19 278 315 288 -
16/01 kl 20 317 357 329 -
16/01 kl 21 334 375 345 -
16/01 kl 22 324 366 335 -
16/01 kl 23 287 329 298 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 389 381 377 380 375
Laveste vannstand 105 93 85 69 77
Avvik gult nivå 7 -1 -5 -2 -7
Avvik orange nivå -9 -17 -21 -18 -23
Avvik rødt nivå -26 -34 -38 -35 -40
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm