Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/01 kl 01 53 27 80 71
12/01 kl 02 59 26 85 74
12/01 kl 03 61 26 87 77
12/01 kl 04 63 27 90 80
12/01 kl 05 65 28 93 84
12/01 kl 06 63 30 93 82
12/01 kl 07 57 32 89 77
12/01 kl 08 50 34 84 68
12/01 kl 09 44 35 79 62
12/01 kl 10 40 37 77 59
12/01 kl 11 38 40 78 61
12/01 kl 12 41 43 84 67
12/01 kl 13 48 44 92 79
12/01 kl 14 55 44 99 86
12/01 kl 15 59 45 104 -
12/01 kl 16 61 46 107 -
12/01 kl 17 65 46 111 -
12/01 kl 18 67 46 113 -
12/01 kl 19 64 45 109 -
12/01 kl 20 57 44 101 -
12/01 kl 21 51 43 94 -
12/01 kl 22 46 44 90 -
12/01 kl 23 42 44 86 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 113 100 120 165 107
Laveste vannstand 77 54 59 96 67
Avvik gult nivå -38 -51 -31 14 -44
Avvik orange nivå -59 -72 -52 -7 -65
Avvik rødt nivå -77 -90 -70 -25 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +13 cm