Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 00 42 44 86 -
13/01 kl 01 49 43 92 -
13/01 kl 02 56 42 98 -
13/01 kl 03 61 39 100 -
13/01 kl 04 63 36 99 -
13/01 kl 05 64 33 97 -
13/01 kl 06 66 31 97 -
13/01 kl 07 63 29 92 -
13/01 kl 08 55 28 83 -
13/01 kl 09 48 26 74 -
13/01 kl 10 42 23 65 -
13/01 kl 11 38 21 59 -
13/01 kl 12 37 17 54 -
13/01 kl 13 41 14 55 -
13/01 kl 14 50 11 61 -
13/01 kl 15 56 9 65 -
13/01 kl 16 59 8 67 -
13/01 kl 17 61 8 69 -
13/01 kl 18 65 10 75 -
13/01 kl 19 67 11 78 -
13/01 kl 20 62 12 74 -
13/01 kl 21 54 13 67 -
13/01 kl 22 49 14 63 -
13/01 kl 23 44 16 60 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 113 100 120 165 107
Laveste vannstand 77 54 59 96 67
Avvik gult nivå -38 -51 -31 14 -44
Avvik orange nivå -59 -72 -52 -7 -65
Avvik rødt nivå -77 -90 -70 -25 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +13 cm