Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 43 83 126 -
15/01 kl 01 39 97 136 -
15/01 kl 02 42 109 151 -
15/01 kl 03 51 112 163 -
15/01 kl 04 57 108 165 -
15/01 kl 05 60 98 158 -
15/01 kl 06 63 85 148 -
15/01 kl 07 66 77 143 -
15/01 kl 08 67 72 139 -
15/01 kl 09 62 71 133 -
15/01 kl 10 54 72 126 -
15/01 kl 11 49 73 122 -
15/01 kl 12 43 72 115 -
15/01 kl 13 38 67 105 -
15/01 kl 14 38 60 98 -
15/01 kl 15 43 53 96 -
15/01 kl 16 51 48 99 -
15/01 kl 17 54 44 98 -
15/01 kl 18 56 43 99 -
15/01 kl 19 61 42 103 -
15/01 kl 20 66 43 109 -
15/01 kl 21 66 44 110 -
15/01 kl 22 61 44 105 -
15/01 kl 23 54 44 98 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 113 100 120 165 107
Laveste vannstand 77 54 59 96 67
Avvik gult nivå -38 -51 -31 14 -44
Avvik orange nivå -59 -72 -52 -7 -65
Avvik rødt nivå -77 -90 -70 -25 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +13 cm