Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 48 44 92 -
16/01 kl 01 42 44 86 -
16/01 kl 02 38 45 83 -
16/01 kl 03 42 44 86 -
16/01 kl 04 49 44 93 -
16/01 kl 05 55 44 99 -
16/01 kl 06 58 44 102 -
16/01 kl 07 62 43 105 -
16/01 kl 08 66 41 107 -
16/01 kl 09 68 39 107 -
16/01 kl 10 64 35 99 -
16/01 kl 11 57 32 89 -
16/01 kl 12 51 29 80 -
16/01 kl 13 45 28 73 -
16/01 kl 14 39 28 67 -
16/01 kl 15 39 29 68 -
16/01 kl 16 43 29 72 -
16/01 kl 17 49 28 77 -
16/01 kl 18 51 26 77 -
16/01 kl 19 55 23 78 -
16/01 kl 20 60 20 80 -
16/01 kl 21 65 17 82 -
16/01 kl 22 66 13 79 -
16/01 kl 23 61 10 71 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 113 100 120 165 107
Laveste vannstand 77 54 59 96 67
Avvik gult nivå -38 -51 -31 14 -44
Avvik orange nivå -59 -72 -52 -7 -65
Avvik rødt nivå -77 -90 -70 -25 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +13 cm