Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 -47 65 18 17
17/02 kl 01 -34 63 29 40
17/02 kl 02 -11 71 60 58
17/02 kl 03 13 73 86 88
17/02 kl 04 33 77 110 116
17/02 kl 05 43 78 121 125
17/02 kl 06 44 81 125 127
17/02 kl 07 34 83 117 113
17/02 kl 08 17 82 99 97
17/02 kl 09 -4 84 80 79
17/02 kl 10 -23 88 65 62
17/02 kl 11 -35 87 52 49
17/02 kl 12 -39 92 53 43
17/02 kl 13 -33 90 57 55
17/02 kl 14 -16 96 80 74
17/02 kl 15 6 82 88 92
17/02 kl 16 28 90 118 105
17/02 kl 17 43 78 121 112
17/02 kl 18 49 80 129 118
17/02 kl 19 45 68 113 112
17/02 kl 20 32 72 104 95
17/02 kl 21 12 66 78 76
17/02 kl 22 -9 65 56 49
17/02 kl 23 -27 62 35 26

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 122 129 92 66 96
Laveste vannstand 11 18 5 -41 -22
Avvik gult nivå -21 -14 -51 -77 -47
Avvik orange nivå -37 -30 -67 -93 -63
Avvik rødt nivå -52 -45 -82 -108 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm