Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 -38 64 26 15
18/02 kl 01 -40 58 18 9
18/02 kl 02 -31 58 27 17
18/02 kl 03 -13 55 42 36
18/02 kl 04 8 54 62 55
18/02 kl 05 27 52 79 73
18/02 kl 06 39 47 86 83
18/02 kl 07 43 49 92 85
18/02 kl 08 37 46 83 82
18/02 kl 09 23 47 70 65
18/02 kl 10 4 44 48 44
18/02 kl 11 -16 45 29 26
18/02 kl 12 -32 45 13 9
18/02 kl 13 -40 45 5 0
18/02 kl 14 -39 46 7 3
18/02 kl 15 -27 46 19 15
18/02 kl 16 -7 43 36 35
18/02 kl 17 15 46 61 57
18/02 kl 18 33 43 76 73
18/02 kl 19 44 45 89 84
18/02 kl 20 45 43 88 84
18/02 kl 21 36 42 78 73
18/02 kl 22 20 43 63 59
18/02 kl 23 -1 40 39 36

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 122 129 92 66 96
Laveste vannstand 11 18 5 -41 -22
Avvik gult nivå -21 -14 -51 -77 -47
Avvik orange nivå -37 -30 -67 -93 -63
Avvik rødt nivå -52 -45 -82 -108 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm