Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 75 65 140 139
17/02 kl 01 88 63 151 162
17/02 kl 02 111 71 182 180
17/02 kl 03 135 73 208 210
17/02 kl 04 155 77 232 238
17/02 kl 05 165 78 243 247
17/02 kl 06 166 81 247 249
17/02 kl 07 156 83 239 235
17/02 kl 08 139 82 221 219
17/02 kl 09 118 84 202 201
17/02 kl 10 99 88 187 184
17/02 kl 11 87 87 174 171
17/02 kl 12 83 92 175 165
17/02 kl 13 89 90 179 177
17/02 kl 14 106 96 202 196
17/02 kl 15 128 82 210 214
17/02 kl 16 150 90 240 227
17/02 kl 17 165 78 243 234
17/02 kl 18 171 80 251 240
17/02 kl 19 167 68 235 234
17/02 kl 20 154 72 226 217
17/02 kl 21 134 66 200 198
17/02 kl 22 113 65 178 171
17/02 kl 23 95 62 157 148

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 244 251 214 188 218
Laveste vannstand 133 140 127 81 100
Avvik gult nivå -21 -14 -51 -77 -47
Avvik orange nivå -37 -30 -67 -93 -63
Avvik rødt nivå -52 -45 -82 -108 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm