Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 137 158 140 139
17/02 kl 01 144 165 151 162
17/02 kl 02 175 195 182 180
17/02 kl 03 199 219 208 210
17/02 kl 04 225 244 232 238
17/02 kl 05 234 253 243 247
17/02 kl 06 238 257 247 249
17/02 kl 07 231 249 239 235
17/02 kl 08 214 234 221 219
17/02 kl 09 196 213 202 201
17/02 kl 10 182 199 187 184
17/02 kl 11 170 186 174 171
17/02 kl 12 167 185 175 165
17/02 kl 13 175 194 179 177
17/02 kl 14 189 211 202 196
17/02 kl 15 204 229 210 214
17/02 kl 16 226 251 240 227
17/02 kl 17 234 261 243 234
17/02 kl 18 242 269 251 240
17/02 kl 19 231 255 235 234
17/02 kl 20 220 245 226 217
17/02 kl 21 194 217 200 198
17/02 kl 22 173 194 178 171
17/02 kl 23 150 171 157 148

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 259 269 230 200 237
Laveste vannstand 127 137 118 69 85
Avvik gult nivå -6 4 -35 -65 -28
Avvik orange nivå -22 -12 -51 -81 -44
Avvik rødt nivå -37 -27 -66 -96 -59
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm