Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
17/02 kl 00 139 140 138 136
17/02 kl 01 162 151 151 151
17/02 kl 02 180 182 180 180
17/02 kl 03 210 208 207 208
17/02 kl 04 238 232 230 232
17/02 kl 05 247 243 240 243
17/02 kl 06 249 247 246 249
17/02 kl 07 235 239 237 240
17/02 kl 08 219 221 222 225
17/02 kl 09 201 202 201 207
17/02 kl 10 184 187 188 190
17/02 kl 11 171 174 176 180
17/02 kl 12 165 175 178 174
17/02 kl 13 177 179 184 182
17/02 kl 14 196 202 204 196
17/02 kl 15 214 210 216 209
17/02 kl 16 227 240 243 232
17/02 kl 17 234 243 249 241
17/02 kl 18 240 251 256 246
17/02 kl 19 234 235 242 233
17/02 kl 20 217 226 231 221
17/02 kl 21 198 200 204 197
17/02 kl 22 171 178 179 173
17/02 kl 23 148 157 155 150

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 244 251 214 188 218
Max. fra modell: 15/02 12 244 256 215 189 209
Max. fra modell: 15/02 00 242 249 214 183 140
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm