Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 62 83 65 64
17/02 kl 01 56 77 63 74
17/02 kl 02 64 84 71 69
17/02 kl 03 64 84 73 75
17/02 kl 04 70 89 77 83
17/02 kl 05 69 88 78 82
17/02 kl 06 72 91 81 83
17/02 kl 07 75 93 83 79
17/02 kl 08 75 95 82 80
17/02 kl 09 78 95 84 83
17/02 kl 10 83 100 88 85
17/02 kl 11 83 99 87 84
17/02 kl 12 84 102 92 82
17/02 kl 13 86 105 90 88
17/02 kl 14 83 105 96 90
17/02 kl 15 76 101 82 86
17/02 kl 16 76 101 90 77
17/02 kl 17 69 96 78 69
17/02 kl 18 71 98 80 69
17/02 kl 19 64 88 68 67
17/02 kl 20 66 91 72 63
17/02 kl 21 60 83 66 64
17/02 kl 22 60 81 65 58
17/02 kl 23 55 76 62 53

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 71 96 64 39 40
Laveste værets virkning 51 62 40 6 17
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm