Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 84 64 148 137
18/02 kl 01 82 58 140 131
18/02 kl 02 91 58 149 139
18/02 kl 03 109 55 164 158
18/02 kl 04 130 54 184 177
18/02 kl 05 149 52 201 195
18/02 kl 06 161 47 208 205
18/02 kl 07 165 49 214 207
18/02 kl 08 159 46 205 204
18/02 kl 09 145 47 192 187
18/02 kl 10 126 44 170 166
18/02 kl 11 106 45 151 148
18/02 kl 12 90 45 135 131
18/02 kl 13 82 45 127 122
18/02 kl 14 83 46 129 125
18/02 kl 15 95 46 141 137
18/02 kl 16 115 43 158 157
18/02 kl 17 137 46 183 179
18/02 kl 18 155 43 198 195
18/02 kl 19 166 45 211 206
18/02 kl 20 167 43 210 206
18/02 kl 21 158 42 200 195
18/02 kl 22 142 43 185 181
18/02 kl 23 121 40 161 158

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 244 251 214 188 218
Laveste vannstand 133 140 127 81 100
Avvik gult nivå -21 -14 -51 -77 -47
Avvik orange nivå -37 -30 -67 -93 -63
Avvik rødt nivå -52 -45 -82 -108 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm