Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 140 158 148 137
18/02 kl 01 133 151 140 131
18/02 kl 02 143 161 149 139
18/02 kl 03 159 178 164 158
18/02 kl 04 177 196 184 177
18/02 kl 05 195 215 201 195
18/02 kl 06 203 224 208 205
18/02 kl 07 208 230 214 207
18/02 kl 08 197 219 205 204
18/02 kl 09 184 206 192 187
18/02 kl 10 162 180 170 166
18/02 kl 11 143 163 151 148
18/02 kl 12 126 145 135 131
18/02 kl 13 118 137 127 122
18/02 kl 14 119 138 129 125
18/02 kl 15 130 150 141 137
18/02 kl 16 149 169 158 157
18/02 kl 17 170 191 183 179
18/02 kl 18 186 209 198 195
18/02 kl 19 195 220 211 206
18/02 kl 20 194 221 210 206
18/02 kl 21 184 211 200 195
18/02 kl 22 166 195 185 181
18/02 kl 23 143 172 161 158

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 259 269 230 200 237
Laveste vannstand 127 137 118 69 85
Avvik gult nivå -6 4 -35 -65 -28
Avvik orange nivå -22 -12 -51 -81 -44
Avvik rødt nivå -37 -27 -66 -96 -59
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm