Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
18/02 kl 00 137 148 145 141
18/02 kl 01 131 140 136 132
18/02 kl 02 139 149 145 141
18/02 kl 03 158 164 159 155
18/02 kl 04 177 184 180 177
18/02 kl 05 195 201 196 192
18/02 kl 06 205 208 207 205
18/02 kl 07 207 214 212 209
18/02 kl 08 204 205 204 205
18/02 kl 09 187 192 190 191
18/02 kl 10 166 170 170 173
18/02 kl 11 148 151 152 153
18/02 kl 12 131 135 137 141
18/02 kl 13 122 127 128 130
18/02 kl 14 125 129 132 135
18/02 kl 15 137 141 144 146
18/02 kl 16 157 158 162 165
18/02 kl 17 179 183 186 187
18/02 kl 18 195 198 202 202
18/02 kl 19 206 211 215 214
18/02 kl 20 206 210 212 210
18/02 kl 21 195 200 202 199
18/02 kl 22 181 185 184 179
18/02 kl 23 158 161 160 155

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 244 251 214 188 218
Max. fra modell: 15/02 12 244 256 215 189 209
Max. fra modell: 15/02 00 242 249 214 183 140
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm