Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 56 74 64 53
18/02 kl 01 51 69 58 49
18/02 kl 02 52 70 58 48
18/02 kl 03 50 69 55 49
18/02 kl 04 47 66 54 47
18/02 kl 05 46 66 52 46
18/02 kl 06 42 63 47 44
18/02 kl 07 43 65 49 42
18/02 kl 08 38 60 46 45
18/02 kl 09 39 61 47 42
18/02 kl 10 36 54 44 40
18/02 kl 11 37 57 45 42
18/02 kl 12 36 55 45 41
18/02 kl 13 36 55 45 40
18/02 kl 14 36 55 46 42
18/02 kl 15 35 55 46 42
18/02 kl 16 34 54 43 42
18/02 kl 17 33 54 46 42
18/02 kl 18 31 54 43 40
18/02 kl 19 29 54 45 40
18/02 kl 20 27 54 43 39
18/02 kl 21 26 53 42 37
18/02 kl 22 24 53 43 39
18/02 kl 23 22 51 40 37

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 71 96 64 39 40
Laveste værets virkning 51 62 40 6 17
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm