Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 102 39 141 137
19/02 kl 01 88 35 123 122
19/02 kl 02 84 34 118 114
19/02 kl 03 89 32 121 120
19/02 kl 04 105 28 133 136
19/02 kl 05 127 27 154 154
19/02 kl 06 148 23 171 175
19/02 kl 07 163 22 185 188
19/02 kl 08 170 18 188 191
19/02 kl 09 166 16 182 187
19/02 kl 10 152 15 167 169
19/02 kl 11 131 12 143 146
19/02 kl 12 107 11 118 121
19/02 kl 13 87 9 96 99
19/02 kl 14 75 7 82 88
19/02 kl 15 73 8 81 87
19/02 kl 16 84 6 90 97
19/02 kl 17 105 6 111 120
19/02 kl 18 131 8 139 145
19/02 kl 19 153 7 160 170
19/02 kl 20 167 10 177 188
19/02 kl 21 171 10 181 195
19/02 kl 22 164 13 177 191
19/02 kl 23 147 16 163 176

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 244 251 214 188 218
Laveste vannstand 133 140 127 81 100
Avvik gult nivå -21 -14 -51 -77 -47
Avvik orange nivå -37 -30 -67 -93 -63
Avvik rødt nivå -52 -45 -82 -108 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm