Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 124 17 141 154
20/02 kl 01 101 21 122 134
20/02 kl 02 86 24 110 122
20/02 kl 03 80 24 104 117
20/02 kl 04 85 29 114 127
20/02 kl 05 103 27 130 149
20/02 kl 06 129 35 164 173
20/02 kl 07 154 32 186 202
20/02 kl 08 171 35 206 217
20/02 kl 09 179 39 218 224
20/02 kl 10 174 35 209 223
20/02 kl 11 157 40 197 207
20/02 kl 12 131 36 167 176
20/02 kl 13 102 39 141 147
20/02 kl 14 78 39 117 123
20/02 kl 15 64 36 100 101
20/02 kl 16 63 40 103 101
20/02 kl 17 76 36 112 113
20/02 kl 18 102 34 136 132
20/02 kl 19 132 35 167 165
20/02 kl 20 158 32 190 186
20/02 kl 21 174 33 207 203
20/02 kl 22 178 31 209 206
20/02 kl 23 168 29 197 197

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 244 251 214 188 218
Laveste vannstand 133 140 127 81 100
Avvik gult nivå -21 -14 -51 -77 -47
Avvik orange nivå -37 -30 -67 -93 -63
Avvik rødt nivå -52 -45 -82 -108 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm