Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 -61 11 -50 -50
16/02 kl 02 -37 12 -25 -26
16/02 kl 03 -6 13 7 8
16/02 kl 04 26 16 42 43
16/02 kl 05 50 17 67 68
16/02 kl 06 60 19 79 80
16/02 kl 07 55 21 76 77
16/02 kl 08 37 22 59 59
16/02 kl 09 11 24 35 32
16/02 kl 10 -18 26 8 5
16/02 kl 11 -40 27 -13 -15
16/02 kl 12 -51 29 -22 -23
16/02 kl 13 -49 30 -19 -17
16/02 kl 14 -32 29 -3 -1
16/02 kl 15 -6 29 23 22
16/02 kl 16 23 28 51 48
16/02 kl 17 48 28 76 73
16/02 kl 18 63 29 92 89
16/02 kl 19 63 30 93 93
16/02 kl 20 51 33 84 85
16/02 kl 21 27 36 63 66
16/02 kl 22 -1 37 36 39
16/02 kl 23 -28 39 11 14

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 93 100 80 67 74
Laveste vannstand -50 -14 -14 -44 -52
Avvik gult nivå -56 -49 -69 -82 -75
Avvik orange nivå -75 -68 -88 -101 -94
Avvik rødt nivå -91 -84 -104 -117 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm