Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 11 11 11 11
16/02 kl 02 10 12 12 11
16/02 kl 03 12 14 13 14
16/02 kl 04 16 18 16 17
16/02 kl 05 16 19 17 18
16/02 kl 06 17 20 19 20
16/02 kl 07 18 22 21 22
16/02 kl 08 19 22 22 22
16/02 kl 09 22 25 24 21
16/02 kl 10 24 28 26 23
16/02 kl 11 25 29 27 25
16/02 kl 12 27 31 29 28
16/02 kl 13 27 32 30 32
16/02 kl 14 26 31 29 31
16/02 kl 15 27 31 29 28
16/02 kl 16 25 30 28 25
16/02 kl 17 25 31 28 25
16/02 kl 18 27 34 29 26
16/02 kl 19 27 35 30 30
16/02 kl 20 29 38 33 34
16/02 kl 21 30 40 36 39
16/02 kl 22 32 42 37 40
16/02 kl 23 34 46 39 42

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 39 51 43 25 18
Laveste værets virkning 11 40 26 3 4
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm