Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 -11 2 -7 -4
17/02 kl 01 -18 -4 -14 -10
17/02 kl 02 -9 5 -6 -3
17/02 kl 03 10 25 14 17
17/02 kl 04 35 50 41 45
17/02 kl 05 64 79 69 74
17/02 kl 06 84 99 89 95
17/02 kl 07 95 109 100 107
17/02 kl 08 93 107 99 106
17/02 kl 09 79 93 85 93
17/02 kl 10 58 72 64 71
17/02 kl 11 36 49 40 47
17/02 kl 12 15 29 20 27
17/02 kl 13 3 17 7 12
17/02 kl 14 1 16 5 10
17/02 kl 15 10 25 15 21
17/02 kl 16 31 46 36 40
17/02 kl 17 52 68 58 63
17/02 kl 18 74 90 81 86
17/02 kl 19 88 104 95 101
17/02 kl 20 92 107 100 105
17/02 kl 21 84 99 92 99
17/02 kl 22 66 80 72 82
17/02 kl 23 42 56 50 59

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 98 109 89 73 91
Laveste vannstand -50 -18 -20 -49 -65
Avvik gult nivå -51 -40 -60 -76 -58
Avvik orange nivå -70 -59 -79 -95 -77
Avvik rødt nivå -86 -75 -95 -111 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm