Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 36 49 40 43
17/02 kl 01 37 51 41 45
17/02 kl 02 40 54 43 46
17/02 kl 03 41 56 45 48
17/02 kl 04 41 56 47 51
17/02 kl 05 44 59 49 54
17/02 kl 06 44 59 49 55
17/02 kl 07 45 59 50 57
17/02 kl 08 45 59 51 58
17/02 kl 09 44 58 50 58
17/02 kl 10 44 58 50 57
17/02 kl 11 45 58 49 56
17/02 kl 12 44 58 49 56
17/02 kl 13 45 59 49 54
17/02 kl 14 44 59 48 53
17/02 kl 15 43 58 48 54
17/02 kl 16 44 59 49 53
17/02 kl 17 42 58 48 53
17/02 kl 18 41 57 48 53
17/02 kl 19 40 56 47 53
17/02 kl 20 40 55 48 53
17/02 kl 21 39 54 47 54
17/02 kl 22 38 52 44 54
17/02 kl 23 36 50 44 53

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 39 51 43 25 18
Laveste værets virkning 11 40 26 3 4
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm