Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 18 33 26 35
18/02 kl 01 -1 13 6 17
18/02 kl 02 -12 3 -4 7
18/02 kl 03 -11 4 -3 8
18/02 kl 04 1 15 8 20
18/02 kl 05 21 35 27 40
18/02 kl 06 43 57 48 62
18/02 kl 07 62 76 68 82
18/02 kl 08 73 88 79 94
18/02 kl 09 75 89 80 95
18/02 kl 10 66 81 71 84
18/02 kl 11 49 64 54 65
18/02 kl 12 26 41 31 42
18/02 kl 13 4 21 10 19
18/02 kl 14 -12 5 -6 2
18/02 kl 15 -20 -2 -14 -6
18/02 kl 16 -15 3 -9 -3
18/02 kl 17 -1 17 6 10
18/02 kl 18 20 38 27 31
18/02 kl 19 41 59 48 52
18/02 kl 20 59 75 65 69
18/02 kl 21 68 83 74 77
18/02 kl 22 64 79 72 74
18/02 kl 23 50 65 59 61

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 98 109 89 73 91
Laveste vannstand -50 -18 -20 -49 -65
Avvik gult nivå -51 -40 -60 -76 -58
Avvik orange nivå -70 -59 -79 -95 -77
Avvik rødt nivå -86 -75 -95 -111 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm