Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 29 43 38 41
19/02 kl 01 6 20 16 17
19/02 kl 02 -16 -3 -5 -4
19/02 kl 03 -29 -16 -19 -18
19/02 kl 04 -32 -20 -22 -20
19/02 kl 05 -22 -10 -13 -11
19/02 kl 06 -4 8 5 7
19/02 kl 07 19 31 27 32
19/02 kl 08 42 53 49 55
19/02 kl 09 58 69 64 69
19/02 kl 10 62 73 67 73
19/02 kl 11 53 66 59 66
19/02 kl 12 34 48 41 47
19/02 kl 13 10 24 15 22
19/02 kl 14 -16 -2 -11 -5
19/02 kl 15 -38 -24 -33 -26
19/02 kl 16 -48 -35 -44 -37
19/02 kl 17 -49 -35 -44 -35
19/02 kl 18 -34 -21 -30 -21
19/02 kl 19 -10 3 -7 2
19/02 kl 20 15 29 18 28
19/02 kl 21 37 51 40 51
19/02 kl 22 50 64 53 65
19/02 kl 23 51 65 54 67

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 98 109 89 73 91
Laveste vannstand -50 -18 -20 -49 -65
Avvik gult nivå -51 -40 -60 -76 -58
Avvik orange nivå -70 -59 -79 -95 -77
Avvik rødt nivå -86 -75 -95 -111 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm