Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
20/02 kl 00 55 42 40 42
20/02 kl 01 35 22 21 23
20/02 kl 02 9 -2 -4 -
20/02 kl 03 -14 -24 -27 -
20/02 kl 04 -29 -39 -42 -
20/02 kl 05 -32 -42 -45 -
20/02 kl 06 -20 -31 -34 -
20/02 kl 07 1 -9 -12 -
20/02 kl 08 30 18 15 -
20/02 kl 09 57 45 42 -
20/02 kl 10 77 63 60 -
20/02 kl 11 82 68 65 -
20/02 kl 12 74 60 57 -
20/02 kl 13 56 39 36 -
20/02 kl 14 28 11 - -
20/02 kl 15 -3 -18 - -
20/02 kl 16 -26 -42 - -
20/02 kl 17 -37 -52 - -
20/02 kl 18 -31 -48 - -
20/02 kl 19 -12 -30 - -
20/02 kl 20 17 0 - -
20/02 kl 21 48 32 - -
20/02 kl 22 76 59 - -
20/02 kl 23 94 74 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 93 100 80 67 74
Max. fra modell: 15/02 12 93 104 83 66 65
Max. fra modell: 15/02 00 94 101 83 65 42
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm