Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 0 15 4 17
20/02 kl 01 0 16 4 17
20/02 kl 02 -1 15 5 16
20/02 kl 03 -1 16 6 16
20/02 kl 04 -2 16 6 16
20/02 kl 05 -3 14 6 16
20/02 kl 06 -3 14 6 17
20/02 kl 07 -3 14 7 17
20/02 kl 08 -4 15 6 18
20/02 kl 09 -4 15 6 18
20/02 kl 10 -4 16 6 20
20/02 kl 11 -4 18 5 19
20/02 kl 12 -4 18 5 19
20/02 kl 13 -4 19 5 22
20/02 kl 14 -5 21 6 23
20/02 kl 15 -5 22 6 21
20/02 kl 16 -5 22 7 23
20/02 kl 17 -4 24 9 24
20/02 kl 18 -5 26 10 27
20/02 kl 19 -6 28 11 29
20/02 kl 20 -5 30 14 31
20/02 kl 21 -5 32 15 31
20/02 kl 22 -4 33 17 34
20/02 kl 23 -3 35 18 38

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 39 51 43 25 18
Laveste værets virkning 11 40 26 3 4
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm