Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 69 11 80 80
16/02 kl 02 93 12 105 104
16/02 kl 03 124 13 137 138
16/02 kl 04 156 16 172 173
16/02 kl 05 180 17 197 198
16/02 kl 06 190 19 209 210
16/02 kl 07 185 21 206 207
16/02 kl 08 167 22 189 189
16/02 kl 09 141 24 165 162
16/02 kl 10 112 26 138 135
16/02 kl 11 90 27 117 115
16/02 kl 12 79 29 108 107
16/02 kl 13 81 30 111 113
16/02 kl 14 98 29 127 129
16/02 kl 15 124 29 153 152
16/02 kl 16 153 28 181 178
16/02 kl 17 178 28 206 203
16/02 kl 18 193 29 222 219
16/02 kl 19 193 30 223 223
16/02 kl 20 181 33 214 215
16/02 kl 21 157 36 193 196
16/02 kl 22 129 37 166 169
16/02 kl 23 102 39 141 144

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 223 230 210 197 204
Laveste vannstand 80 116 116 86 78
Avvik gult nivå -56 -49 -69 -82 -75
Avvik orange nivå -75 -68 -88 -101 -94
Avvik rødt nivå -91 -84 -104 -117 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm