Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 83 40 123 126
17/02 kl 01 75 41 116 120
17/02 kl 02 81 43 124 127
17/02 kl 03 99 45 144 147
17/02 kl 04 124 47 171 175
17/02 kl 05 150 49 199 204
17/02 kl 06 170 49 219 225
17/02 kl 07 180 50 230 237
17/02 kl 08 178 51 229 236
17/02 kl 09 165 50 215 223
17/02 kl 10 144 50 194 201
17/02 kl 11 121 49 170 177
17/02 kl 12 101 49 150 157
17/02 kl 13 88 49 137 142
17/02 kl 14 87 48 135 140
17/02 kl 15 97 48 145 151
17/02 kl 16 117 49 166 170
17/02 kl 17 140 48 188 193
17/02 kl 18 163 48 211 216
17/02 kl 19 178 47 225 231
17/02 kl 20 182 48 230 235
17/02 kl 21 175 47 222 229
17/02 kl 22 158 44 202 212
17/02 kl 23 136 44 180 189

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 223 230 210 197 204
Laveste vannstand 80 116 116 86 78
Avvik gult nivå -56 -49 -69 -82 -75
Avvik orange nivå -75 -68 -88 -101 -94
Avvik rødt nivå -91 -84 -104 -117 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm