Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 119 132 123 126
17/02 kl 01 112 126 116 120
17/02 kl 02 121 135 124 127
17/02 kl 03 140 155 144 147
17/02 kl 04 165 180 171 175
17/02 kl 05 194 209 199 204
17/02 kl 06 214 229 219 225
17/02 kl 07 225 239 230 237
17/02 kl 08 223 237 229 236
17/02 kl 09 209 223 215 223
17/02 kl 10 188 202 194 201
17/02 kl 11 166 179 170 177
17/02 kl 12 145 159 150 157
17/02 kl 13 133 147 137 142
17/02 kl 14 131 146 135 140
17/02 kl 15 140 155 145 151
17/02 kl 16 161 176 166 170
17/02 kl 17 182 198 188 193
17/02 kl 18 204 220 211 216
17/02 kl 19 218 234 225 231
17/02 kl 20 222 237 230 235
17/02 kl 21 214 229 222 229
17/02 kl 22 196 210 202 212
17/02 kl 23 172 186 180 189

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 228 239 219 203 221
Laveste vannstand 80 112 110 81 65
Avvik gult nivå -51 -40 -60 -76 -58
Avvik orange nivå -70 -59 -79 -95 -77
Avvik rødt nivå -86 -75 -95 -111 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm