Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 148 163 156 165
18/02 kl 01 129 143 136 147
18/02 kl 02 118 133 126 137
18/02 kl 03 119 134 127 138
18/02 kl 04 131 145 138 150
18/02 kl 05 151 165 157 170
18/02 kl 06 173 187 178 192
18/02 kl 07 192 206 198 212
18/02 kl 08 203 218 209 224
18/02 kl 09 205 219 210 225
18/02 kl 10 196 211 201 214
18/02 kl 11 179 194 184 195
18/02 kl 12 156 171 161 172
18/02 kl 13 134 151 140 149
18/02 kl 14 118 135 124 132
18/02 kl 15 110 128 116 124
18/02 kl 16 115 133 121 127
18/02 kl 17 129 147 136 140
18/02 kl 18 150 168 157 161
18/02 kl 19 171 189 178 182
18/02 kl 20 189 205 195 199
18/02 kl 21 198 213 204 207
18/02 kl 22 194 209 202 204
18/02 kl 23 180 195 189 191

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 228 239 219 203 221
Laveste vannstand 80 112 110 81 65
Avvik gult nivå -51 -40 -60 -76 -58
Avvik orange nivå -70 -59 -79 -95 -77
Avvik rødt nivå -86 -75 -95 -111 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm