Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 35 50 43 52
18/02 kl 01 34 48 41 52
18/02 kl 02 32 47 40 51
18/02 kl 03 31 46 39 50
18/02 kl 04 31 45 38 50
18/02 kl 05 30 44 36 49
18/02 kl 06 29 43 34 48
18/02 kl 07 28 42 34 48
18/02 kl 08 27 42 33 48
18/02 kl 09 27 41 32 47
18/02 kl 10 27 42 32 45
18/02 kl 11 27 42 32 43
18/02 kl 12 26 41 31 42
18/02 kl 13 25 42 31 40
18/02 kl 14 25 42 31 39
18/02 kl 15 24 42 30 38
18/02 kl 16 24 42 30 36
18/02 kl 17 23 41 30 34
18/02 kl 18 22 40 29 33
18/02 kl 19 21 39 28 32
18/02 kl 20 21 37 27 31
18/02 kl 21 21 36 27 30
18/02 kl 22 19 34 27 29
18/02 kl 23 17 32 26 28

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 39 51 43 25 18
Laveste værets virkning 11 40 26 3 4
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm