Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 143 25 168 171
19/02 kl 01 121 25 146 147
19/02 kl 02 101 24 125 126
19/02 kl 03 89 22 111 112
19/02 kl 04 87 21 108 110
19/02 kl 05 97 20 117 119
19/02 kl 06 116 19 135 137
19/02 kl 07 140 17 157 162
19/02 kl 08 163 16 179 185
19/02 kl 09 179 15 194 199
19/02 kl 10 184 13 197 203
19/02 kl 11 177 12 189 196
19/02 kl 12 160 11 171 177
19/02 kl 13 136 9 145 152
19/02 kl 14 111 8 119 125
19/02 kl 15 90 7 97 104
19/02 kl 16 80 6 86 93
19/02 kl 17 81 5 86 95
19/02 kl 18 96 4 100 109
19/02 kl 19 119 4 123 132
19/02 kl 20 145 3 148 158
19/02 kl 21 167 3 170 181
19/02 kl 22 179 4 183 195
19/02 kl 23 180 4 184 197

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 223 230 210 197 204
Laveste vannstand 80 116 116 86 78
Avvik gult nivå -56 -49 -69 -82 -75
Avvik orange nivå -75 -68 -88 -101 -94
Avvik rødt nivå -91 -84 -104 -117 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm