Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
19/02 kl 00 171 168 168 171
19/02 kl 01 147 146 144 148
19/02 kl 02 126 125 123 126
19/02 kl 03 112 111 109 112
19/02 kl 04 110 108 106 109
19/02 kl 05 119 117 115 117
19/02 kl 06 137 135 133 134
19/02 kl 07 162 157 155 155
19/02 kl 08 185 179 178 177
19/02 kl 09 199 194 193 192
19/02 kl 10 203 197 196 195
19/02 kl 11 196 189 189 187
19/02 kl 12 177 171 171 169
19/02 kl 13 152 145 146 144
19/02 kl 14 125 119 120 118
19/02 kl 15 104 97 97 96
19/02 kl 16 93 86 87 85
19/02 kl 17 95 86 87 85
19/02 kl 18 109 100 101 100
19/02 kl 19 132 123 123 122
19/02 kl 20 158 148 149 147
19/02 kl 21 181 170 171 170
19/02 kl 22 195 183 183 183
19/02 kl 23 197 184 183 184

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 223 230 210 197 204
Max. fra modell: 15/02 12 223 234 213 196 195
Max. fra modell: 15/02 00 224 231 213 195 172
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm