Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 16 30 25 28
19/02 kl 01 15 29 25 26
19/02 kl 02 13 26 24 25
19/02 kl 03 12 25 22 23
19/02 kl 04 11 23 21 23
19/02 kl 05 11 23 20 22
19/02 kl 06 10 22 19 21
19/02 kl 07 9 21 17 22
19/02 kl 08 9 20 16 22
19/02 kl 09 9 20 15 20
19/02 kl 10 8 19 13 19
19/02 kl 11 6 19 12 19
19/02 kl 12 4 18 11 17
19/02 kl 13 4 18 9 16
19/02 kl 14 3 17 8 14
19/02 kl 15 2 16 7 14
19/02 kl 16 2 15 6 13
19/02 kl 17 0 14 5 14
19/02 kl 18 0 13 4 13
19/02 kl 19 1 14 4 13
19/02 kl 20 0 14 3 13
19/02 kl 21 0 14 3 14
19/02 kl 22 1 15 4 16
19/02 kl 23 1 15 4 17

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 39 51 43 25 18
Laveste værets virkning 11 40 26 3 4
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm