Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 168 183 172 185
20/02 kl 01 148 164 152 165
20/02 kl 02 122 138 128 139
20/02 kl 03 99 116 106 116
20/02 kl 04 83 101 91 101
20/02 kl 05 79 96 88 98
20/02 kl 06 90 107 99 110
20/02 kl 07 111 128 121 131
20/02 kl 08 138 157 148 160
20/02 kl 09 165 184 175 187
20/02 kl 10 183 203 193 207
20/02 kl 11 189 211 198 212
20/02 kl 12 181 203 190 204
20/02 kl 13 160 183 169 186
20/02 kl 14 130 156 141 158
20/02 kl 15 101 128 112 127
20/02 kl 16 76 103 88 104
20/02 kl 17 65 93 78 93
20/02 kl 18 67 98 82 99
20/02 kl 19 83 117 100 118
20/02 kl 20 111 146 130 147
20/02 kl 21 142 179 162 178
20/02 kl 22 168 205 189 206
20/02 kl 23 183 221 204 224

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 228 239 219 203 221
Laveste vannstand 80 112 110 81 65
Avvik gult nivå -51 -40 -60 -76 -58
Avvik orange nivå -70 -59 -79 -95 -77
Avvik rødt nivå -86 -75 -95 -111 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm