Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 86 58 144 145
16/02 kl 02 106 56 162 164
16/02 kl 03 123 50 173 178
16/02 kl 04 132 46 178 173
16/02 kl 05 128 44 172 153
16/02 kl 06 112 43 155 150
16/02 kl 07 92 43 135 136
16/02 kl 08 73 43 116 123
16/02 kl 09 61 47 108 110
16/02 kl 10 56 50 106 111
16/02 kl 11 61 49 110 115
16/02 kl 12 73 41 114 107
16/02 kl 13 88 39 127 113
16/02 kl 14 105 40 145 139
16/02 kl 15 121 44 165 166
16/02 kl 16 132 49 181 184
16/02 kl 17 134 52 186 188
16/02 kl 18 123 55 178 177
16/02 kl 19 105 52 157 161
16/02 kl 20 86 51 137 144
16/02 kl 21 70 52 122 131
16/02 kl 22 59 55 114 115
16/02 kl 23 55 58 113 109

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 186 197 157 139 153
Laveste vannstand 106 116 99 66 71
Avvik gult nivå -13 -2 -42 -60 -46
Avvik orange nivå -25 -14 -54 -72 -58
Avvik rødt nivå -44 -33 -73 -91 -77
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm