Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 71 22 93 98
19/02 kl 01 63 21 84 86
19/02 kl 02 62 20 82 84
19/02 kl 03 69 17 86 92
19/02 kl 04 81 15 96 103
19/02 kl 05 96 15 111 116
19/02 kl 06 111 14 125 129
19/02 kl 07 121 12 133 137
19/02 kl 08 123 12 135 142
19/02 kl 09 117 9 126 132
19/02 kl 10 106 9 115 120
19/02 kl 11 91 9 100 106
19/02 kl 12 76 8 84 90
19/02 kl 13 64 8 72 77
19/02 kl 14 58 8 66 71
19/02 kl 15 60 9 69 74
19/02 kl 16 69 9 78 84
19/02 kl 17 83 9 92 99
19/02 kl 18 100 11 111 116
19/02 kl 19 115 12 127 132
19/02 kl 20 124 12 136 144
19/02 kl 21 124 15 139 147
19/02 kl 22 115 16 131 142
19/02 kl 23 102 17 119 130

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 186 197 157 139 153
Laveste vannstand 106 116 99 66 71
Avvik gult nivå -13 -2 -42 -60 -46
Avvik orange nivå -25 -14 -54 -72 -58
Avvik rødt nivå -44 -33 -73 -91 -77
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm