Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 -74 1 -73 -75
16/02 kl 02 -40 0 -40 -34
16/02 kl 03 6 1 7 11
16/02 kl 04 49 6 55 54
16/02 kl 05 78 13 91 84
16/02 kl 06 82 17 99 93
16/02 kl 07 64 23 87 85
16/02 kl 08 33 27 60 64
16/02 kl 09 -2 29 27 35
16/02 kl 10 -32 34 2 9
16/02 kl 11 -52 45 -7 -8
16/02 kl 12 -60 51 -9 -7
16/02 kl 13 -54 52 -2 10
16/02 kl 14 -31 53 22 36
16/02 kl 15 5 54 59 66
16/02 kl 16 44 51 95 95
16/02 kl 17 74 51 125 117
16/02 kl 18 85 56 141 130
16/02 kl 19 74 57 131 129
16/02 kl 20 47 56 103 110
16/02 kl 21 12 57 69 73
16/02 kl 22 -22 59 37 30
16/02 kl 23 -50 56 6 -7

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 141 127 114 89 111
Laveste vannstand -73 -19 -11 -53 -65
Avvik gult nivå -49 -63 -76 -101 -79
Avvik orange nivå -68 -82 -95 -120 -98
Avvik rødt nivå -88 -102 -115 -140 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm