Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 -73 -73 -73 -75
16/02 kl 02 -41 -39 -40 -34
16/02 kl 03 7 10 7 11
16/02 kl 04 55 59 55 54
16/02 kl 05 93 97 91 84
16/02 kl 06 99 103 99 93
16/02 kl 07 82 88 87 85
16/02 kl 08 54 61 60 64
16/02 kl 09 25 33 27 35
16/02 kl 10 5 12 2 9
16/02 kl 11 -9 -1 -7 -8
16/02 kl 12 -17 -7 -9 -7
16/02 kl 13 -11 0 -2 10
16/02 kl 14 14 25 22 36
16/02 kl 15 57 65 59 66
16/02 kl 16 94 104 95 95
16/02 kl 17 120 132 125 117
16/02 kl 18 134 148 141 130
16/02 kl 19 124 139 131 129
16/02 kl 20 96 114 103 110
16/02 kl 21 63 80 69 73
16/02 kl 22 28 48 37 30
16/02 kl 23 -4 21 6 -7

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 148 142 131 99 138
Laveste vannstand -73 -22 -25 -61 -75
Avvik gult nivå -42 -48 -59 -91 -52
Avvik orange nivå -61 -67 -78 -110 -71
Avvik rødt nivå -81 -87 -98 -130 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm